Zarządzanie sobą w czasie

To materiał, który pomoże zrozumienie uczniom i uczennicom jak ważne jest planowanie czasu, aby osiągać zamierzone cele. Proponuje zaangażowanie uczniów/uczennic w poszukiwanie sposobu, jak można usprawnić zarządzanie swoim czasem i rozbudzić kreatywne myślenie. Przy okazji można zapoznać uczniów z nową metodą pracy.

Materiał w wersji ukraińskiej dostępny jest tutaj.

Uczyć lepiej - myślenie projektowe - wersja polska
Uczyć lepiej - wersja ukraińska


Autorki: Joanna Porębska i Nadiia Grygorieva