Scenariusze lekcji rozwijających u uczniów zdolność zarządzania sobą


Strona internetowa zawiera gotowe do wykorzystania przez nauczycieli narzędzia i pomoce lekcyjne ćwiczące u uczniów zdolność zarządzania sobą: umiejętność uczenia się, wytrwałość, rozwijanie własnych zainteresowań, orientację na przyszłość.

Ćwiczenia są różnej długości. Czasem zajmują całą lekcję lub można je kontynuować na kolejnych zajęciach, czasami zrealizować je można w kilka minut jako element lekcji. Podzielone są na przedmioty: język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie, historia, biologia, fizyka i odpowiednio otagowane, co umożliwia przyjęcie różnorodnych kryteriów poszukiwań.

Ponieważ kompetencje przekraczają treści nauczania tradycyjnie uczonych przedmiotów, pewną część zadań stanowią zadania interdyscyplinarne, łączące różne przedmioty szkolne.

Zespół


Cztery osoby wspólnie czytające książkę
Członkowie zespołu obecni podczas pierwszego zjazdu, fot. Michał Dąbrowski.

Ewelina Iwan – liderka projektu, nauczycielka języka angielskiego

Joanna Biczysko – nauczycielka języka angielskiego

Tomasz Ciszek – nauczyciel fizyki, informatyki, matematyki

Klaudia Potoniec – nauczycielka języka angielskiego

Beata Sekuła – nauczycielka języka angielskiego

Joanna Skonieczny – nauczycielka wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości

Anna Skrzyńska – nauczyciela biologii i informatyki

Justyna Śmiłek – nauczycielka języka angielskiego

Maciej Pabisek – nauczyciel języka polskiego

Maciej Zapiór – nauczyciel historii