Otwarte Lekcje to krótkie warsztaty przygotowane przez Centrum Cyfrowe i Stowarzyszenie Otwarte! we współpracy z nauczycielami i ekspertami edukacyjnymi. Zapraszamy wszystkich chętnych edukatorów do przeprowadzenia warsztatu nt otwartości dla swoich kolegów i koleżanek w szkole, bibliotece, domu kultury lub innym miejscu, w którym tworzy się i wykorzystuje zasoby edukacyjne. Do przeprowadzenia Otwartych Lekcji wystarczy scenariusz, który można pobrać tutaj.

   

Celem warsztatu jest przede wszystkim zapoznanie danej grupy z ideą otwartości w edukacji i prezentacja prostych, ale wymiernych korzyści, które wiążą się z wyborem modelu otwartościowego. Nie chcemy zagłębiać się na tym etapie w szczegóły dotyczące prawnych aspektów wolnych licencji i otwartych materiałów, nie chcemy też prezentować uczestnikom szerokiego spektrum licencjonowania własnych materiałów. Zakładamy, że udział w warsztatach będą brali nauczyciele, którzy mają bardzo niewielką wiedzę o otwartych materiałach edukacyjnych i nie dostrzegają jeszcze korzyści płynących z ich używania w swojej pracy.

Warsztat składa się z kilku modułów, które można dobierać i ustawiać w zależności od potrzeb i charakteru grupy. Moduły te to m.in.: idea otwartości, przegląd linków do repozytoriów z poszczególnych przedmiotów, wyszukiwanie zasobów (dwie wersje ćwiczenia), oraz najczęściej zadawane pytania. Jeśli prowadzący będzie miał, na przykład, do dyspozycji salę z kilkoma komputerami, to wybierze rozszerzoną wersję ćwiczenia z wyszukiwaniem zasobów, jeśli w jego grupie będą nauczyciele jednego tylko przedmiotu – wybierze mniej obszerną listę linków do omówienia, a jeśli będzie miał do czynienia z grupą bardziej zaawansowaną (diagnoza na podstawie ankiety przeprowadzonej przed warsztatem) – włączy moduł dotyczący tworzenia własnych materiałów. Warsztat zawiera także instrukcję dla prowadzącego tak, aby mógł się on jak najlepiej przygotować nawet jeśli nie czuje się ekspertem w kwestiach otwartej edukacji.