Poniżej prezentujemy materiały, które powstały w ramach pierwszej, pilotażowej edycji SpołEdu.

Do udziału zaprosiliśmy trzynaścioro nauczycieli i nauczycielek matematyki z całej Polski, którzy w zespołach, przy wsparciu specjalistów z różnych dziedzin (metody projektowe, user experience, dostępność, prawo autorskie, programowanie, środowiska internetowe, nauki humanistyczne) stworzyli wzorcowe otwarte zasoby edukacyjne (scenariusze, materiały, filmiki). Zespoły pracowały w czasie czterech spotkań stacjonarnych oraz zdalnie. Prace nad materiałami wspierali doświadczeni mentorzy.