Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które powstały w ramach drugiej edycji Spółdzielni Otwartej Edukacji.

W czasie 4 zjazdów trzynaścioro uczestniczek i uczestników z całej Polski tworzyło wspólnie otwartej zasoby edukacyjne. Uczyli się, poznawali, inspirowali i przekładali to na praktykę - na własne działania i swoje potrzeby. Jedną z głównych zasad SpołEdu jest to, że nie narzucamy naszym uczestnikom, jakie materiały edukacyjne mają powstać. Bazą startową jest bardzo ogólny temat przewodni - w tym roku były to lekcje wychowawcze.

 

Grupa ludzi ustawiona w rzędach